Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
meovv
meovv
meovv
Reposted frombluuu bluuu viaramoneska ramoneska
meovv
2128 db3a 480
Reposted fromoutoflove outoflove viaevlyn evlyn
meovv
9946 77b0 480
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaevlyn evlyn
meovv
5367 8c2b 480
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaevlyn evlyn
meovv
0266 8e39 480
Reposted fromdailylife dailylife viaimchuckbasss imchuckbasss
meovv
9374 0314 480
Irony at its finest..
Reposted fromsommteck sommteck viairmelin irmelin
2476 e713 480
meovv
7201 7a00 480
4467 4914 480

bhliss:

pinkalish:

cafffeinate:

caffeine dreams | beach vibes | you are beautiful (:

x

B H L I S S

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
meovv
6512 2ab4 480
Reposted fromczinok czinok viaxironical xironical
meovv
6486 aabd 480
Głogów, miasto szczęścia
Reposted frompanpancerny panpancerny viaxironical xironical
1033 cb22 480

volcture:

have a courage to be yourself.

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
meovv
6689 3e80 480
Reposted fromveez veez viaolvide olvide
meovv
3455 473a 480
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamadeliine madeliine
meovv
1173 99b7 480
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viairmelin irmelin
4019 1d5e 480

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron vialexxie lexxie
meovv
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl