Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viana-zakrecie na-zakrecie
meovv
meovv
6926 8c12 480
Reposted frommartynkowa martynkowa viaawaken awaken
meovv
Reposted fromjasminum jasminum viaEdgi Edgi
meovv
Reposted fromvith vith viaklaceha klaceha
meovv
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaklaceha klaceha
meovv
6441 62aa
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaklaceha klaceha
2549 51fc 480
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaklaceha klaceha
meovv
9723 59e4 480
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialottee lottee
meovv
9354 d9be 480
Reposted fromkjuik kjuik viaklaceha klaceha
meovv
3676 36f6 480
Gaspar Noe Love (2015)
meovv
8730 d01d 480
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaperseweracje perseweracje
meovv
5272 3324 480
Reposted fromvanite vanite viaklaceha klaceha
meovv
5444 6785 480
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaawaken awaken
meovv
9977 86c1 480
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
meovv

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viamadeliine madeliine
meovv
3094 0e42 480
Reposted fromVictorialies Victorialies viacytaty cytaty
meovv
Reposted frommeem meem viaawaken awaken
meovv
3565 5695 480
Reposted fromroyals royals viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl