Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
meovv
meovv
90% Polaków uprawia seks przed śubem
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
meovv
3471 accd 480
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
meovv
2781 13f3 480
Reposted fromwyczes wyczes viaEdgi Edgi
7599 bb82 480
Reposted frombun bun viafutureiscoming futureiscoming
meovv
7446 b08f 480
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaEdgi Edgi
meovv
0415 4796 480
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
meovv
4270 94b8 480
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
meovv
2709 3d11 480
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze vialexxie lexxie
meovv
3401 b74e 480
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky vialexxie lexxie
meovv
3356 1b17 480
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
meovv
7232 243a 480
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viamefir mefir
meovv
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir
meovv
2327 5049 480
Reposted fromdailylife dailylife viapchamtensyf pchamtensyf
meovv
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
meovv
Reposted frommesoup mesoup viasoko soko
meovv
6880 a9cc 480
Reposted frompiehus piehus viasoko soko
meovv
3908 0045 480
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viazabka zabka
3390 523c 480
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl