Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
4688 994e 480
Reposted frompiehus piehus vianiezwyykla niezwyykla
meovv
7946 7b35 480
Reposted fromrubinek rubinek viamefir mefir
meovv
6922 a612
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
meovv
Reposted frompffft pffft viaawaken awaken
meovv
1010 6419 480
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaawaken awaken
meovv
1508 87e7 480
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaEdgi Edgi
meovv
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viairmelin irmelin
meovv
3661 4350 480
meovv
1426 8b50 480
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
meovv
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viamefir mefir
meovv
7946 7b35 480
Reposted fromrubinek rubinek viamefir mefir
meovv
1010 6419 480
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaawaken awaken
meovv
7884 4ad1 480
Reposted fromonlyman onlyman viaawaken awaken
meovv
5816 f8e1 480
Reposted fromoll oll viatiredeveryday tiredeveryday
meovv
5297 46e4
Galeria Rusz
Reposted fromfelicka felicka viatiredeveryday tiredeveryday
meovv
4697 535c 480
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
meovv

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
meovv
0609 c67d 480
Reposted fromTamahl Tamahl viatobecontinued tobecontinued
meovv
9824 db56 480
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
meovv
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl